Brykiet articles

Dyrektywa EPBD – Europa oszczędza energię

Dyrektywa EPBD – Europa oszczędza energię

Dyrektywa EPBD – Europa oszczędza energię. Autorem artykułu jest Bartosz Chmielewski Europa postawiła kolejny krok na drodze do oszczędzania energii – jest nim dyrektywa EPBD. Po przepisach normalizujących zużycie paliwa przez samochody (normy euro), po sprzęcie i artykułach gospodarstwa domowego przyszła kolej na budownictwo.…

Brykiet

Brykiet – materiał opałowy wykonany jako mieszanka różnych palnych składników (np.: trocin, torfu, miału, węgla drzewnego, słomy, itp.), czasami z dodatkiem lepiszcza, sprasowanych pod bardzo dużym ciśnieniem. Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym. Brykiety są stosowane jako materiał opałowy lub też jako środek łatwopalny (np.…
Top