Drzewo articles

Dyrektywa EPBD – Europa oszczędza energię

Dyrektywa EPBD – Europa oszczędza energię

Dyrektywa EPBD – Europa oszczędza energię. Autorem artykułu jest Bartosz Chmielewski Europa postawiła kolejny krok na drodze do oszczędzania energii – jest nim dyrektywa EPBD. Po przepisach normalizujących zużycie paliwa przez samochody (normy euro), po sprzęcie i artykułach gospodarstwa domowego przyszła kolej na budownictwo.…

Trociny

Trociny – drobne wióry, powstające jako odpady obróbki drewna: piłowania, cięcia, heblowania itp. Dawniej trociny były używane jako materiał konstrukcyjny i izolacja termiczna, jak to ma miejsce np. w polepie. Obecnie trociny nie są stosowane w podobnych celach z uwagi na dostępność innych materiałów o znacznie lepszych parametrach wytrzymałościowych i izolacyjnych.…

Drewno

Drewno – surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Drewno należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. W Polsce, w grodzie Biskupin wszystkie domy, urządzenia obronne i wiele przedmiotów wyposażenia i codziennego użytku było wykonane z drewna.…
Top