Brykiet articles

Brykiet

Brykiet

Brykiet – materiał opałowy wykonany jako mieszanka różnych palnych składników (np.: trocin, torfu, miału, węgla drzewnego, słomy, itp.), czasami z dodatkiem lepiszcza, sprasowanych pod bardzo dużym ciśnieniem. Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym. Brykiety są stosowane jako materiał opałowy lub też jako środek łatwopalny (np.…
Top