Trociny articles

Trociny

Trociny

Trociny – drobne wióry, powstające jako odpady obróbki drewna: piłowania, cięcia, heblowania itp. Dawniej trociny były używane jako materiał konstrukcyjny i izolacja termiczna, jak to ma miejsce np. w polepie. Obecnie trociny nie są stosowane w podobnych celach z uwagi na dostępność innych materiałów o znacznie lepszych parametrach wytrzymałościowych i izolacyjnych.…
Top